Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł jest dostępne dla rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, które urodziło się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu.

4 tys. zł. Jak uzyskać świadczenie?

Musisz wypełnić wniosek o jednorazowe świadczenie. Następnie przygotować wszystkie potrzebne dokumenty.

Reklama

Warunkiem do odebrania środków jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie dziecka albo jego nieuleczalną chorobą powstałą w okresie prenatalnym lub czasie porodu. Wniosek można złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jeśli złożysz wniosek po terminie, nie będzie on rozpatrzony i nie otrzymasz świadczenia.

Reklama

Świadczenie "Za życiem", a dochód

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego (PZ) lub np. odpłatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli złożysz wniosek przez internet, całe postępowanie administracyjne zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną.

Świadczenie wynosi 4000 zł (jednorazowo) i nie zależy od wysokości twojego dochodu.