Zaczynamy od pierwszej strony. Wypełnienie jej nie powinno sprawić trudności. Ale wymaga skrupulatności i skupienia. Nie możesz wzorować się na ubiegłorocznym zeznaniu, bo już na pierwszej stronie dodano nowe rubryki (trzeba wpisać numer PESEL).

KROK 1.

Reklama

Zaczynasz od wpisania numeru NIP. Mają go wszyscy, którzy pracują. Jeśli podjąłeś pierwszą w życiu pracę, musisz wypełnić wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, czyli formularz NIP-3 (zaznaczając, że to zgłoszenie identyfikujące). Dołączasz je do zeznania podatkowego. NIP-3 wypełnisz także wtedy, gdy w ciągu roku zmieniłeś miejsce zamieszkania. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wypełniasz NIP-1.

Już w tym momencie małżonkowie muszą zdecydować, czy chcą rozliczać się wspólnie. Jeśli tak, muszą ustalić, kto jest „podatnikiem”, a kto „małżonkiem”, a potem konsekwentnie trzymać się przyjętych określeń. Każde wpisuje swój numer NIP do odpowiedniej rubryki: podatnik lub małżonek.

KROK 2.

Uwaga! To często popełniany błąd. Nie zapomnij w poz. 5. wpisać roku, za który się rozliczasz.

KROK 3.

Przechodzisz do poz. 6. Zaznaczenie właściwego kwadratu w tym miejscu traktowane jest jako złożenie wniosku o wspólne rozliczenie.

Uwaga! Jeśli rozliczysz się z małżonkiem lub z dzieckiem, a nie odfajkujesz tego w tym miejscu, urząd skarbowy może uznać, że nie złożyłeś wniosku o wspólne rozliczenie (patrz ramka: razem czy osobno) i stracisz prawo do tego przywileju.

• Jeśli rozliczasz się sam – zaznaczasz pierwszy kwadrat.

• Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem – drugi kwadrat.

• Jeśli twój małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo po jego zakończeniu – trzeci kwadrat.

• Jeśli rozliczasz się z wspólnie z dzieckiem (tylko osoby samotnie wychowujące dziecko) – ostatni kwadrat.

KROK 4.

Wypełniasz część A.

W poz. 7. wpisujesz adres swojego urzędu skarbowego (przypominamy: to urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania 31 grudnia 2007).

Reklama

W poz. 8. wybierasz właściwy cel złożenia zeznania:

– jeśli PIT jest pierwszym rozliczeniem podatku za miniony rok – zaznaczasz kwadrat 1.

– jeśli PIT składasz po raz drugi, bo poprawiasz błąd – zaznaczasz kwadrat 2.

KROK 5.

Część B to miejsce na wpisanie danych osobowych twoich i małżonka. Adres zamieszkania to miejsce stałego pobytu w dniu 31 grudnia 2007 r. To, gdzie jesteś zameldowany, nie ma żadnego znaczenia.

Uwaga, nowość! W tym roku masz do wypełnienia jedną rubrykę więcej, w poz. 12. wpisujesz swój PESEL, a jeśli PIT jest wspólny – w poz. 25. PESEL małżonka.