Krok 1.
Dopiero w tym miejscu PIT-37 (poz. 104 podatnik, małżonek 105) odliczasz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rubrykę tę wypełniają wszyscy, za których składkę odprowadził już pracodawca (masz je w PIT-11), zleceniodawca (PIT-8B), ZUS (PIT-11A) lub opłacali ją sami.

Reklama

Krok 2.
Jeżeli po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne został ci podatek, możesz korzystać z ulg wpisywanych w PIT/0, w części C. Dopiero w tym miejscu uwzględniasz ulgę na dzieci. W wierszu trzecim poz. 34 wpisujesz, ilu dzieci ona dotyczy. W poz. 35 podajesz kwotę odliczenia. Jeśli jedno dziecko, należy ci się 1145,08 zł, przy dwójce - 2290,16 zł, trójce - 3435,24 zł. I tak dalej. Pamiętaj, że to wielkość maksymalna. To, ile odliczysz zależy od tego, ile wyszło ci podatku. Jeśli ulgą dzielisz się z małżonkiem, w poz. 36 trzeba wpisać, jaką część on odlicza. Przenosisz te kwoty do poz. 40 (41 małżonek), następnie sięgasz po PIT-37 i wpisujesz w poz. 106. Uwaga! W naszym przykładzie małżonkowie mają dwoje dzieci, odliczyli całość, czyli 2290,16 zł, ponieważ mieli wystarczający podatek.

Krok 3.
Przechodzisz do załącznika PIT/D, w którym wykazujesz odliczenia mieszkaniowe. Ale nie ma już z czego korzystać. Intratne ulgi pokasowano. W części C, poz. 47 rozliczasz wpłaty do kasy mieszkaniowej (pod warunkiem, że umowę z bankiem podpisałeś lub przedłużyłeś okres oszczędzania przed 1 stycznia 2002 roku). Odliczasz 30 proc. wpłaconych do kasy pieniędzy, ale nie więcej niż 11 340 zł (przez cały okres obowiązywania ulgi). Reszta to odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. A więc ulga budowlana (a w jej limicie spłata kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 31 maja 1992 roku), remontowa lub na zakup działki budowlanej. Jeśli masz nieodliczone wydatki z dawnych lat, wpisujesz je w poz. 48. Następnie zliczasz wszystkie ulgi mieszkaniowe odliczane od podatku i wpisujesz do poz. 49. Jeszcze raz wpisujesz je w poz. 51. Z tej pozycji przenosisz do PIT-37, poz. 109.

Krok 4. Jeśli po wszystkich odliczeniach pozostał jeszcze podatek, możesz jednym jego procentem obdarować fundację lub stowarzyszenie (organizację pożytku publicznego). Ale tym razem robisz to parę rubryk dalej.

Krok 5. Wracasz do części C w PIT-37. Kwotę zaliczki na podatek pobranej już przez płatników przepisujesz z poz. 61 (podatnik). Jeśli rozliczasz się z małżonkiem – sumujesz kwoty z poz. 61 i 88. Pobrane zaliczki wpisujesz w poz. 113. I już widać, kto komu płaci.

• Od kwoty podatku z poz. 112 odejmujesz pobrane zaliczki z poz. 113. Jeżeli wynik jest większy od zera – to znaczy, że tyle dopłacasz fiskusowi. Kwotę dopłaty wpisujesz w poz. 114. Jeżeli wynik jest ujemny – wpisujesz zero.

• Teraz operacja odwrotna. Od kwoty zaliczek pobranych przez płatników (poz. 113) odejmujesz kwotę podatku należnego (poz. 112). Jeżeli wynik jest większy od zera – to znaczy, że dostaniesz pieniądze! Fiskus zwróci ci nadpłatę. Kwotę nadpłaty wpisujesz w poz. 115. Jeżeli wynik jest ujemny – wpisujesz zero. Miła wiadomość – to koniec liczenia. Uwaga! Urząd skarbowy zwróci naszym małżonkom 3041 zł.

Krok 6. Teraz wypełniasz informację o załącznikach.

• Częścią H w PIT-37 zajmujesz się, jeśli korzystasz z odliczeń i wypełniasz załączniki. Nie korzystasz z ulg? Masz NIP? Mieszkasz, gdzie mieszkałeś? – część H omijasz. Jeśli nie, musisz wiedzieć, że:

• Małżonkowie rozliczający się wspólnie, a mający swoje odliczenia, wypełniają jeden PIT/0.

• PIT/D jest wspólny dla małżonków, niezależnie czy rozliczają się razem, czy osobno.

• PIT-2K składają ci, którzy po raz pierwszy rozliczają wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Też jest wspólny.

• Jeśli małżonkowie rozliczają się oddzielnie, ale korzystają ze wspólnych ulg mieszkaniowych, małżonek, który nie dołącza załącznika PIT/D, w poz. 121 zaznacza, jaki rodzaj PIT składa jego współmałżonek. Małżonek, który nie dołącza załącznika PIT/D wpisuje dane małżonka oraz NIP, a także adres urzędu skarbowego, do którego został złożony ich wspólny PIT/D.

Krok 7. W dodatkowych informacjach (poz. 123) podajesz, w jaki sposób chcesz dostać zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli nie prowadzisz działalności i nie masz obowiązku posiadania konta bankowego, masz do wyboru trzy możliwości: pieniądze odbierzesz w kasie urzędu, zostaną przekazanie na konto bankowe lub przesłanie przekazem pocztowym. W tym miejscu możesz dopisać, kogo dokładnie chcesz obdarować 1 proc.

Krok 8.
Dopiero teraz zabierasz się do 1 proc. W poz. 124 podajesz nazwę organizacji, którą chcesz obdarować, w poz. 125 - numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W następnych ruchu obliczasz 1 proc. podatku. Kwotę podatku należnego (poz. 112) dzielisz przez 100 i to, co wyjdzie, wpisujesz w pozycji 126. Najpierw jednak zaokrąglasz ją do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli np. wychodzi ci 45,79 zł, robisz z tego 45,70 zł.

Krok 9. Nie zapomnij podpisać się, tym razem w części J (poz. 127), a jeśli rozliczasz się z małżonkiem, on także składa podpis. Brak podpisów to tak, jakbyś w ogóle nie złożył zeznania podatkowego. W tegorocznym zeznaniu jest też nowa pozycja przeznaczona na podpis pełnomocnika, jeśli podatnik w swoim imieniu takiego ustanowił.