Najważniejsza zmiana w ustawie o podatku dochodowym dotyczy wyłączenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu tych płatności, które zostały dokonane niezgodnie z przepisami (kwota powyżej 15 tys. zł musi być przekazana przelewem na rachunek płatniczy).

Reklama

Istotne dla wielu podatników zmiany nastąpią również w przepisach o powiązaniach oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2016 r. przewiduje m. in. przedłużenie obowiązywania stawek podatku VAT 8 i 23 procent do końca 2018 roku, podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego ze 150 tys. do 200 tys. zł, objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych (w relacji biznes-biznes) oraz dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (sankcje VAT).

Rewolucyjne zmiany czekają w 2017 r. administrację podatkową i celną, gdyż dojdzie do scentralizowania tych administracji w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwotnie zmiany w tym zakresie miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., lecz ostatecznie Senat postanowił, że zmiany te wejdą w życie 1 marca 2017 r. Wejściu w życie tych zmian towarzyszyć będą zmiany w większości ustaw podatkowych.

Wszystkie najważniejsze dokonywane z dniem 1 stycznia oraz 1 marca 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych znajdziesz w serii publikacji Dziennika Gazety Prawnej.

Publikacje pozwolą szybko i sprawnie przyswoić sobie treść nowych przepisów, jak również okażą się pomocne przy ich stosowaniu w pierwszych miesiącach obowiązywania.

W poniedziałek 12 grudnia – Podatki 2017 część 1, we wtorek 13 grudnia - Podatki 2017 część 2, w środę 14 grudnia – Rozliczenia podatkowe 2017