Reklama

Michał Grzybowski z EY wyjaśnia, że ulga przysługuje wszystkim rodzicom, bez względu na rodzaj placówki. Nie będzie opodatkowane świadczenie od pracodawcy dla pracownika w wysokości 400 złotych miesięcznie na dziecko na dziennego opiekuna, żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku przedszkolaka mowa o 200 złotych miesięcznie.

Pracodawcom bardziej też będzie się opłacać organizowanie takich przedszkoli czy żłobków u siebie w firmie. Będą mogli to zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tutaj też obowiązują takie stawki jak u rodziców: 400 złotych miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu i 200 złotych na przedszkolaka

Dotychczas z podobnych ulg mogły skorzystać osoby zatrudnione w firmach, w których jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obecnie taki wymóg znika, co oznacza, że obejmie on również pracowników mikroprzedsiębiorstw i małych firm.