Projekt jest teraz w konsultacjach międzyresortowych, do Sejmu ma trafić przed końcem roku, posłowie zaś powinni go uchwalić do kwietnia 2015 r. Nowe przepisy (MF pracuje nad nimi od dwóch lat, projekt zawiera około 160 artykułów) mają konsumować większość wcześniej zapowiadanych zmian. Różnicują m.in. traktowanie podatników i wprowadzają klauzulę obejścia prawa. Mają też być punktem wyjścia do napisania ordynacji podatkowej na nowo.

Reklama

Drugi etap to równoległe budowanie założeń do nowej ordynacji. Niemniej szanse na to, aby w ciągu tak krótkiego czasu – czyli do początku 2015 r. – udało się przedstawić ich gotową i wolną od uchybień wersję, są znikome. Pracą nad założeniami ma się zająć powoływana właśnie komisja kodyfikacyjna, która będzie działać przy MF. Resort zaproponował premier Kopacz, by na czele komisji stanął prof. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie przepisów podatkowych i finansowych.

Pełen skład szesnastoosobowego zespołu ekspertów jest już z nim uzgadniany. – Oczekujemy, że komisja w ciągu kilku miesięcy opracuje główne kierunki zmian w ordynacji i wtedy poddamy je publicznej dyskusji. Rada Ministrów powinna przyjąć założenia w trzecim kwartale przyszłego roku – wyjaśnia w rozmowie z DGP wiceminister finansów Janusz Cichoń.

MF ma też inne plany związane z pracami nad ordynacją: oprócz komisji przy ministrze finansów ma działać rada podatkowa, która będzie pełnić funkcje opiniującą i doradczą. Jak wynika z naszych informacji, kandydatem na przewodniczącego rady jest prof. Bogumił Brzeziński z Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.