Rząd uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. To oznacza, że jeszcze przez trzy lata - do końca 2016 roku - nie będzie podwyżek ani obniżek stawek. Podstawowa pozostanie na poziomie 23 procent, a obniżona - nadal będzie wynosić 8 procent. W nowelizacji zlikwidowano artykuł przewidujący wprowadzenie warunkowych podwyżek VAT-u gdy relacja długu państwowego do PKB przekroczy 55 procent.

Reklama

Rekomendację niepodwyższania VAT-u przez 3 lata zawarto między innymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016. Rząd chce w ten sposób ograniczyć nierównowagę finansów publicznych i słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych.

VAT wzrósł w 2011. Jacek Rostowski tłumaczył, że podniesienie podstawowej stawki z 22 proc. do 23 proc. to rozwiązanie tymczasowe i zapewniał, że jest szansa, by w 2014 wrócić do obniżonej stawki.