Inwestycje w zagranicznych bankach to nic trudnego. Lokatę można założyć w każdym banku bez ruszania się z domu. Michał Zdyb, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie sądowym zasadą lokata kapitałowa w zagranicznym banku jest to inna forma przechowywania lub inwestowania, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Takie stanowisko wyraził np. NSA w wyroku z 26 sierpnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 806/07).
Reklama
– Odsetki (dochód) z takiego rachunku stanowią przychód z kapitałów pieniężnych – tłumaczy Michał Zdyb. Jego zdaniem lokata kapitałowa w banku zagranicznym nie może być uznana za rachunek bankowy utrzymywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT od dochodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych (zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania), prowadzonych przez podmiot uprawniony, pobiera 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.
– Podatnicy podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uzyskujący poza Polską przychody (dochody) określone w art. 30a ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy o PIT od zryczałtowanego podatku od tych przychodów (dochodów) odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą – podpowiada Michał Zdyb. Jednak odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19-proc.