1 maja wchodzi w życie zmiana w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzona tzw. ustawą okołobudżetową. Według niej, z końcem kwietnia wygasają akcyzowe ulgi podatkowe, z których mogli korzystać producenci paliw. Rzeczniczka prasowa szefa służby celnej Sylwia Stelmachowska wyjaśniła PAP, że chodzi o ulgi na biokomponenty dolewane do paliw, jeżeli w wyniku tego powstają paliwa, w których biokomponenty stanowią co najmniej 2 proc. "To wynik decyzji Komisji Europejskiej, która ograniczyła możliwość stosowania tych ulg do 30 kwietnia 2011 r." - powiedziała Stelmachowska.

Reklama

Jej zdaniem obecnie trudno jest przesądzić, czy producenci paliw przełożą likwidację ulgi na ceny. Rzeczniczka zaznaczyła, że dotychczas na stacjach benzynowych paliwa zawierające biokomponenty w wysokości 2-5 proc. (paliw o większej zawartości biokomponentów nie można sprzedawać) nie różnią się cenowo od paliw bez biokomponentów. Podwyżek spodziewają się natomiast eksperci rynku paliw. "Z tytułu likwidacji ulg ceny paliw na poziomie hurtowym mogą wzrosnąć w pierwszej połowie maja o 5-10 gr na litrze. Szacunki nie uwzględniają jednak zmiany kursu dolara. Istnieje bowiem czynnik niepewności związany z istotnym osłabieniem dolara. Mamy wreszcie silnego złotego, co może wpłynąć na to, że podwyżki z tytułu likwidacji ulg mogą być mniejsze" - powiedziała PAP Dorota Gudaś z BM Reflex.

O wzroście cen czekającym zmotoryzowanych mówią także analitycy z portalu e-petrol.pl. "Zmiany w przepisach podatkowych (...) z pewnością przełożą się na wzrost cen paliw w Polsce. Szacujemy, że wyniesie on około 7-10 groszy na litrze, w zależności od rodzaju paliwa. Efekty tych zmian niekoniecznie będą widoczne na stacjach już w nadchodzącym tygodniu, ale w przyszłości na pewno je odczujemy" - napisali w komunikacie. Obecnie stawka akcyzy na benzynę wynosi 1565 zł na 1000 l. Zgodnie z obowiązującymi do końca kwietnia przepisami ustawy o akcyzie, dla paliw powstałych ze zmieszania benzyn z biokomponentami, zawierających powyżej 2 proc. biokomponentów, stawka akcyzy jest obniżana o 1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do benzyny.

Natomiast dla paliw powstałych ze zmieszania olejów napędowych z biokomponentami, zawierających powyżej 2 proc. biokomponentów, stawka akcyzy w wysokości 1048 zł/1000 l jest obniżona o 1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych olejów napędowych. Kwota należnej akcyzy po uwzględnieniu ulg nie może być niższa niż 10 zł/1000 l paliwa.MF poinformowało, że ulgi są stosowane od 15 października 2009 r., czyli dnia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności programu pomocy dla biopaliw ze wspólnym rynkiem. Stosowanie tego programu zostało ograniczone do 30 kwietnia 2011 r. Niewykluczone jednak, że ulgi dla biopaliw powrócą. Ustawa okołobudżetowa przewidziała bowiem ulgę dla biopaliw, w których udział biokomponentów stanowi co najmniej 80 proc. Powinna się na nią jednak zgodzić Komisja Europejska. W myśl ustawy ulga nie mogłaby obowiązywać dłużej niż do końca 2011 r.