W przygotowanych założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o PIT resort finansów proponuje rozwiązanie problemu tzw. jednodniowych bankowych lokat "antybelkowych", od których nie odprowadza się 19 proc. podatku.

Reklama

Dzięki niewielkim dziennym zyskom z takich lokat oraz zasadom zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pełnego złotego, od zysków z takich lokat nie płaci się podatku. Resort finansów proponuje, by w przypadku zysków z odsetek zaokrąglać w górę do pełnych groszy, a nie do złotych.

"Udział +lokat antypodatkowych+ w ogólnej sumie depozytów gospodarstw domowych kształtuje się na poziomie 13 proc. Biorąc pod uwagę intensywną kampanię reklamową tego typu produktów można zakładać, że w przyszłości będzie nadal wzrastał" - pisze MF w założeniach. Zmiana miałaby dać w tym roku budżetowi ok. 100 mln zł, a w przyszłych latach ok. 380 mln zł rocznie.