>>>Sam rozlicz się z fiskusem. Ten program ci pomoże

Reklama

Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o wniesieniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości przeciw ośmiu państwom Unii, w tym i Polsce, w związku z niewłaściwym wdrożeniem przepisów o VAT w odniesieniu do biur podróży.

Chodzi o złe wdrożenie dyrektywy w sprawie VAT z 2006 r. Zawiera ona szczególne przepisy w odniesieniu do biur podróży, które sprzedają podróżnym "pakiety turystyczne". Dzięki nim biura mogą korzystać z tzw. "szczególnej procedury marży", gdy sprzedają "pakiety turystyczne" podróżnym.

Zdaniem KE aż osiem państw: Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Czechy i Włochy, stosuje tę procedurę niewłaściwie.

"+Szczególna procedura marży+ została włączona do dyrektywy w sprawie podatku VAT w celu uproszczenia stosowania podatku VAT w odniesieniu do biur podróży, ponieważ części składowe sprzedawanych przez nie pakietów mogą dotyczyć różnych krajów, w których obowiązują różne przepisy w zakresie podatku VAT. Biura podróży mogą skorzystać ze szczególnej procedury marży, gdy sprzedają pakiety turystyczne podróżującym. Procedura marży nie ma jednak zastosowania do biur podróży sprzedających pakiety wakacyjne innym przedsiębiorstwom, w szczególności innym biurom podróży, które je dalej odsprzedają" - wyjaśnia KE w komunikacie prasowym.

Osiem państw członkowskich pozwanych przez KE do Trybunału Sprawiedliwości wdraża "szczególną procedurę marży" w sposób nieprawidłowy, zezwalając na jej stosowanie do transakcji sprzedaży pomiędzy biurami podróży. "Prowadzi to do zakłócenia konkurencji pomiędzy biurami podróży, gdyż w ten sposób niektóre biura ponoszą większe obciążenie podatkowe niż inne" - przekonuje KE.

W 2006 r. KE zbadała stosowanie "szczególnej procedury marży" w całej Unii i stwierdziła, że 13 państw członkowskich wdraża ją nieprawidłowo. Od tego czasu pięć ze wskazanych państw poprawiło swoje przepisy prawne. Do pozostałej ósemki, w tym Polski, która tego nie uczyniła, KE w lutym 2008 r. przesłała kolejne ponaglenie, a w czwartek ostatecznie wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.