Wystarczy zgoda przełożonego, by pracownicy kontroli skarbowej mogli stosować pociski gumowe i środki ogłuszające i łzawiące. Projekt nowego rozporządzenia przyznaje dodatkowe uprawnienia inspektorom i pracownikom urzędów kontroli skarbowej (UKS). Policja skarbowa (wywiad skarbowy) będzie mogła stosować środki przymusu przy wykonywaniu czynności służbowych.

Reklama

Poza obecnie stosowanymi (np. kajdankami, miotaczami gazu, paralizatorami, siatkami obezwładniającymi, prowadnicami) i możliwością użycia broni palnej, pracownicy UKS dostaną uprawnienia do stosowania pocisków niepenetracyjnych.

Więcej informacji: Policja skarbowa użyje gumowych pocisków