Jak przekazała KPRP na swej stronie internetowej, akty powołania prezydent RP wręczy w czwartek w południe w Pałacu Prezydenckim.

Reklama

Konieczność wyboru nowego prezesa NSA związana była z upływającą w połowie lutego sześcioletnią kadencją sędziego Marka Zirk-Sadowskiego. W październiku ub.r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA wybrało na to stanowisko dwoje kandydatów, którzy zostali przedstawieni prezydentowi: Jacka Chlebnego i Aleksandrę Wrzesińską-Nowacką.

Kto będzie nowym prezesem NSA?

W czwartek KPRP poinformowała, że prezydent powołał na stanowisko prezesa NSA Jacka Chlebnego.

Sędzia ten uzyskał największe poparcie zgromadzenia ogólnego sędziów NSA. Jest wiceprezesem tego sądu od 2015 r. Kieruje Izbą Ogólnoadministracyjną. Nominację sędziowską uzyskał w 1986 r., kiedy został powołany do Sądu Rejonowego w Łodzi. Nominację do NSA otrzymał w 1994 r. Wykłada jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców. Jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej.

Wybór nowego prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego był konieczny z uwagi na upływająca 25 lutego kadencję obecnej prezes Joanny Lemańskiej. W styczniu zgromadzenie tej izby wyłoniło troje kandydatów na prezesa. Na biurko prezydenta trafiły kandydatury: Marka Dobrowolskiego, Joanny Lemańskiej i Oktawiana Nawrota.

Reklama

KPRP przekazała w czwartek, że prezydent powołał na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joannę Lemańską.

Sędzia ta pełni funkcję prezesa Izby Kontroli od 26 lutego 2019 roku. Lemańska jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ; specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym. W 1997 r. ukończyła WPiA UJ; jest również absolwentką Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. W 2005 r. uzyskała na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych; w 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

W latach 2003-2018 była radcą prawnym. W latach 2016-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opublikowała kilkadziesiąt opracowań naukowych, opracowała wiele ekspertyz prawnych; od wielu lat jest wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz w KSSiP. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Programowej KSSiP.

Podziękowania od Prezydenta