Jan Filip Libicki z PSL nie znał "powodów formalnych, którymi kierował się wicemarszałek Bogdan Borusewicz z PO podważając zasadność wniosku prokuratury.

Reklama