Prawo i Sprawiedliwość zarówno w referendum akcesyjnym w 2003 roku namawiało do głosowania za wstąpieniem do UE, jak i skutecznie broni naszych narodowych interesów, czego dowodem jest wywalczenie przez rząd 770 mld zł na kolejne 7 lat, blisko dwa razy więcej niż udało się 7 lat temu Donaldowi Tuskowi – mówił Bielan.

Reklama