Powracają czasy kiedy banki agresywnie promują kredyty hipoteczne. Świadczą o tym, reklamy i promocje banków w takim zakresie jak między innymi: finansowanie nawet ponad 100% wartości nieruchomości (Kredyt hipoteczny Allianz Bank), czyli łącznie ze skredytowaniem opłat związanych z zakupem nieruchomości; brak wymogu wkładu własnego (Kredyt mieszkaniowy Millennium Bank); zredukowana do „zera” prowizja za udzielenie kredytu – Bank Millennium (pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu itp.)

Reklama

Rodzina na swoim droższa niż zwykły kredyt

Wciąż jednak trwa zacięta walka o klienta, który zainteresowany jest ofertą sfinansowania swoich bieżących potrzeb, czemu dedykowana jest bankowa oferta pożyczek oraz kredytów gotówkowych.

Oferty specjalne tychże produktów kredytowych na pierwszy rzut oka wyglądają nader korzystnie. Jak jest w rzeczywistości? Przeanalizujmy promowane obecnie kredyty.

Kredyt „6,9% ze zwrotem odsetek” w eurobank - u .

Niemalże do końca roku (dokładnie do 23 grudnia 2009 r.) trwa promocja Kredytu Gotówkowego polegająca na obniżeniu oprocentowania do poziomu 6,9% (de facto zwrotu odsetek pomiędzy stopą bazową -nawet 19% a promocyjną) dla kredytobiorców prawidłowo obsługujących swoje zobowiązanie kredytowe. Na pierwszy rzut oka oferta jest rewelacyjna, ale nie wszystko złoto co się świeci… Do słabszych stron oferty promocyjnej Kredytu Gotówkowego zaliczyć trzeba:

√Niską maksymalną kwotę kredytu gotówkowego - 6000 zł brutto;

√Max okres spłaty t- 36 miesięcy;

√Wymóg przystąpienia do ubezpieczenia (koszt składki nawet ponad 1000 zł [koszt składki ubezpieczeniowej w skali miesiąca wynosi około 0,5% kwoty kredytu! Ubezpieczenie płatne jest jednorazowo „z góry” za cały okres!), może zostać zastąpiony przedstawieniem dwóch poręczycieli kredytu o odpowiednich dochodach;

√Wysokość bazowego oprocentowania kredytu na poziomie 19%;

√Uwarunkowanie otrzymania zwrotu odsetek zależne jest od terminowej spłaty każdej wymaganej raty oraz tym, że kredytobiorca nie może dokonać wcześniejszej częściowej, albo całkowitej spłaty kredytu.

Z promocji Kredytu Gotówkowego w eurobank - u powinny skorzystać osoby, które nie przewidują dokonania wcześniej spłaty (eliminuje to warunki promocyjne), a zainteresowane są otrzymaniem niewielkiej kwoty (do około 4500 zł „na rękę” – pozostałą część kredytu pochłoną: prowizja, opłata przygotowawcza i koszt ubezpieczenia.). Ze zwrotu odsetek eliminuje również nieterminowe uregulowanie raty – czyli spóźnialscy – to też nie jest wariant dla Was!

Specjalna oferta Kredytu na Miarę w Polbank EFG

Do 31 grudnia br. wprowadzone zostały korzystne zmiany dla części oferty Kredytu na Miarę sprzedawanego w placówkach Polbanku. Nacisk reklamowy położony jest na brak opłat związanych z udzieleniem kredytu oraz niskim oprocentowaniem w wysokości 11,9% na rok. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, bo:

√Ograniczono maksymalną kwotę, dla której obowiązują warunki promocyjne dla kredytów do 10 000 zł;

Reklama

√Skrócono do trzech lat okres kredytowania;

√Wymagane każdorazowo jest dostarczenie przez klienta zaświadczenia o wysokości i źródle uzyskiwanych dochodów.

>>>Banki namawiają do złotego

Odbiorcami Kredytu na Miarę w głównej mierze powinny być osoby posiadające umowę o pracę, gdzie uzyskanie zaświadczenia nie będzie problematyczne i nastąpi szybko. Trochę więcej formalności udokumentowanie dochodów zajmie osobie prowadzącej własną działalność gospodarczą. Jednak warunki kredytu sa na tyle atrakcyjne, że nawet tym ostatnim polecamy przyjrzeć się bliżej tej ofercie.

Pożyczka Ekspresowa banku Pekao S.A. tania jak kefir

Reklamowana pożyczka z ratą w wysokości 1,86 zł dziennie (w proporcji dzień w miesiącu, czyli 1/30), czyli 55,74 zł miesięcznie dotyczy pożyczki w kwocie 1500 zł udzielonej na okres 36 miesięcy. Z tej kwoty oczywiście potrącona zostanie jeszcze prowizja w wysokości 75 zł (5% kwoty kredytu), czyli de facto klient otrzyma 1425 zł, co wedle przekazu reklamowego wystarczyć ma na nowy telewizor LCD. Jakie atrybuty produktu osłabiają przekaz marketingowy przy bliższym poznaniu oferty?

√Maksymalna dopuszczalna prowizja w wysokości 5% kwoty pożyczki;

√Stosowanie oprocentowanie w wysokości aż 19,99% tylko o 0,01pp. niższe niż górna granica określona w tzw. Ustawie antylichwiarskiej (aktualnie 20%, czyli czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP);

√relatywnie krotki okres kredytowania – maksymalnie pięć lat;

√„Nowi” klienci”, czyli osoby dotychczas niezwiązane z bankiem proszone są o dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach;

√Decyzja podejmowana jest tego samego dnia, w którym złożony zostanie kompletny wniosek o pożyczkę. Na wypłatę środków będziemy musieli poczekać minimum jeden roboczodzień.

Przedstawione powyżej parametry produktowe wskazują na to, że osoby zainteresowane ofertą banku Pekao S.A. powinny raczej zainteresować się ofertą skierowaną dla „swoich” klientów, tj. przed zawarciem umowy pożyczki otworzyć rachunek osobisty, a jeżeli okres kredytowania będzie przekraczał dwa lata, a wnioskowana kwota 10 000 zł wówczas bank nie pobierze od nas prowizji (0%!).

"Max Pożyczka Mini Rata" w PKO Banku Polskim

Zachęcające spoty telewizyjne, wszechobecne banery internetowe z ofertą oraz ogłoszenia prasowe największego banku detalicznego w kraju każą pochylić się uważniej nad najnowszymi propozycjami w zakresie pożyczki gotówkowej. A jest nad czym, ponieważ równolegle uruchomione zostały dwie atrakcyjne oferty, tj. niskie oprocentowanie w wysokości 6,99%, albo 0% prowizji! Przyjrzyjmy się szczegółom. Aby skorzystać z oferty w zakresie obniżonego oprocentowania (6,99%) należy spełnić określone przez bank warunki:

√Oferta obejmuje tylko pożyczki, których okres spłaty wynosi dokładnie dwanaście rat;

√Obligatoryjne jest wykupienie oferowanego przez STU Ergo Hestia ubezpieczenia od nieprzewidzianych zdarzeń losowych -w wysokości 0,35% kwoty pożyczki w skali miesiąca – płatne jednorazowo „z góry” za cały okres;

√Ograniczona została maksymalna kwota pożyczki w tej ofercie specjalnej i wynosi jedynie 3000 zł brutto.

Co oznacza 3000 zł pożyczki brutto? Chodzi o to, że przy obowiązkowym ubezpieczeniu, które jest wymagane dla tej oferty należy za cały okres ochronny zapłacić składkę z góry i ją skredytować! Po odliczeniu kosztu składki ubezpieczeniowej (w wysokości 4,2% w skali roku) oraz maksymalnej prowizji jaką przy tej ofercie inkasuje od klientów bank (5% płatne również z góry) na rękę otrzymamy jedynie trochę ponad 2700 złotych.

>>>Zobacz, gdzie wziąć kredyt w złotych

Jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim do umowy muszą przystąpić obaj współmałżonkowie! Istnieje jeszcze jedno silne ograniczenie –przed dokonaniem całkowitej spłaty poprzedniej umowy z oferty promocyjnej nie możemy ubiegać się o kolejną pożyczkę na „specjalnych warunkach”.

Druga oferta „Max pożyczki…” jawi się początkowo równie atrakcyjnie, ponieważ można ją otrzymać bez prowizji (stawka 0%), ale tu też uwaga – nic za darmo …Dlaczego?

√Zawarcie umowy pożyczki musi dotyczyć precyzyjnie określonego przedziału kwotowego, mianowicie powyżej 3000 do 5000 zł brutto;

√Okres spłaty to dokładnie dwanaście rat;

√Wymagane obowiązkowe ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń losowych [w wysokości 0,35% kwoty pożyczki w skali miesiąca – płatny jednorazowo „z góry” za cały okres],

√Standardowe oprocentowanie wynoszące od 15,99% - dla klientów banku (np. osoby posiadające ROR w PKO BP od pól roku), zaś „Nowi Klienci” już 18,99%

√Jednocześnie funkcjonują analogiczne ograniczenia jak w przypadku oferty z oprocentowaniem 6,99%, czyli umowa podpisywana przez oboje współmałżonków (dla osób będących w związku małżeńskim) oraz maksymalnie jedna oferta specjalna do momentu spłaty poprzedniej promocyjnej oferty.

Beneficjentami wyżej opisanych warunków promocyjnych pożyczki gotówkowej w PKO BP będą zatem osoby posiadające zdolność kredytową na regulowanie zobowiązań finansowych w ciągu roku, zainteresowane ochroną ubezpieczeniową i niską kwotą kredytu (do około 4000 zł – pozostałą część „skonsumuje” koszt ubezpieczenia). Z oferty nie skorzystają osoby w wieku powyżej 70 lat, gdyż warunki ubezpieczenia ich z tego wykluczają – a warunkiem koniecznym do spełnienia jest zakup właśnie ubezpieczenia…

Moja Ty Najdroższa… Promocjo!

Podsumowując ostatnie oferty specjalne, w zakresie pożyczek i kredytów gotówkowych, należy pozytywnie ocenić wszelkiego rodzaju akcje zachęcające do skorzystania z propozycji kredytowej banków. Takie działania wymuszają na konkurencji analogiczne ruchy, dzięki czemu zyskuje klient. Marketingowo pochwalić można się niskim oprocentowaniem, brakiem opłat związanych z udzieleniem kredytu, albo korzystnym pakietem ubezpieczeniowym. Jednak szczegółowa analiza tychże ofert w większości przypadków kreśli nam smutną refleksję - za specjalne warunki promocyjne (dostępne dla ograniczonej liczby odbiorców) i tak finalnie przyjdzie zapłacić klientom tychże instytucji w postaci np. kosztu ubezpieczenia.

p