W okresie przejściowym, od 30 września br. do 15 maja 2010 r. funkcjonować będą równolegle dwa schematy wybierania - z cyfrą "0" i bez cyfry "0".Wybierając "0" na początku numeru połączenie zostanie zrealizowane. Możemy również zostać poinformowani o nowym sposobie wybierania numerów, po czym nasze połączenie zostanie przerwane. Wówczas musimy ponownie wybrać żądany numer, zgodnie z nowym schematem.

Reklama

>>>iPhone jest najdroższy w Polsce

Po 15 maja 2010 r. po wybraniu cyfry "0" przed numerem abonenta nie uzyskamy połączenia. Usłyszymy jednak komunikat informujący o zmianie w sposobie wybierania numerów, po którym połączenie zostanie rozłączone. Komunikaty takie będą nadawane do 15 stycznia 2011 r.