Szwecja wprowadziła reformę przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich, o czym poinformowała Szwedzka Agencja Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca 2024 roku obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają przeniesienie urlopu rodzicielskiego na osobę spoza najbliższej rodziny, na przykład na dziadka lub babcię, którzy są emerytami lub rencistami.

Reklama

Nowe przepisy umożliwiają przeniesienie:

  • Maksymalnie 45 dni urlopu rodzicielskiego,
  • Maksymalnie 90 dni urlopu rodzicielskiego, jeśli dziecko ma tylko jednego opiekuna.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Istotne jest to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie również do dzieci urodzonych przed 1 lipca 2024 roku, czyli przed datą ich wprowadzenia.

Wydłużenie urlopu

Szwecja postanowiła również wydłużyć wspólny urlop (tzw. podwójne dni) do 15. miesiąca życia dziecka, zwiększając go z 30 do 60 dni. Oznacza to, że ojciec i matka dziecka mogą jednocześnie przebywać na urlopie i pobierać zasiłek rodzicielski. Warto zaznaczyć, żeprzed wprowadzeniem nowych przepisów rodzice mogli skorzystać z 30 wspólnych dni do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Na oficjalnej stronie podano, że od 1 lipca 2024 roku zwiększyła się tylko liczba podwójnych dni, a nie całkowita liczba dni zasiłku rodzicielskiego. Nie zmienia się również liczba dni zarezerwowanych dla jednego rodzica. Co ważne, jeśli dziecko urodziło się przed 1 kwietnia 2023 roku, nowe podwójne dni nie przysługują, ponieważ dziecko skończyło 15 miesięcy przed 1 lipca 2024 roku.

Reklama

Zasiłek przy wspólnym urlopie

Gdy rodzice korzystają z podwójnego dnia urlopu, jest to liczone jako dwa dni zasiłku rodzicielskiego, ponieważ oboje pobierają jeden dzień w tym samym czasie. Oznacza to, że wykorzystując 20 podwójnych dni, zużywa się 40 dni zasiłku rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski dla dziadków w Polsce

W Polsce nie ma ustawowego urlopu rodzicielskiego dla dziadków. Oznacza to, że dziadkowie nie mają automatycznego prawa do płatnego urlopu z pracy w celu opieki nad wnukiem. Istnieją jednak pewne alternatywne rozwiązania, które mogą pomóc dziadkom w opiece nad wnukiem i pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą:

Urlop wypoczynkowy: Dziadkowie mogą wykorzystać swój zwykły urlop wypoczynkowy do opieki nad wnukiem.Urlop opiekuńczy: Dziadkowie mogą wziąć urlop opiekuńczy w wymiarze do 2 dni w celu opieki nad chorym wnukiem.Zwolnienie z pracy: W niektórych sytuacjach dziadkowie mogą uzyskać zwolnienie z pracy z powodu nagłych i pilnych okoliczności rodzinnych.Zmniejszenie wymiaru czasu pracy: Dziadkowie mogą również rozważyć zmniejszenie wymiaru czasu pracy, co da im więcej czasu na opiekę nad wnukiem.