Rodzinny kapitał opiekuńczy to program, który został wprowadzony, aby pomóc rodzinom z małymi dziećmi. Jeśli twoje drugie lub kolejne dziecko ma od 12 do 35 miesięcy, możesz ubiegać się o te środki.

12 tys. na drugie i kolejne dziecko

Kwota, którą można otrzymać, wynosi 12 tys. zł. Co więcej, niezależnie od wysokości dochodu rodziny, każda rodzina spełniająca kryteria jest uprawniona do otrzymania tych funduszy.

Reklama

Co zrobić by dostać środki?

Aby ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy, musisz złożyć wniosek. Wniosek ten zazwyczaj wymaga podania informacji o twojej rodzinie i twoim dochodzie. Może również wymagać załączenia dokumentów potwierdzających te informacje.

Po złożeniu wniosku, zostanie on przetworzony przez odpowiednie służby. Jeśli twoja rodzina spełnia kryteria, otrzymasz środki.

Na co można przeznaczyć środki?

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Może to obejmować rzeczy takie jak opłaty za przedszkole, opłaty za opiekę, a nawet koszty związane z edukacją dziecka.