Fundacja “Szansa dla Gmin” ogłosiła rekrutację dzieci i młodzieży na Wypoczynek Letni 2024.

Jaki warunek trzeba spełnić?

Program ten jest skierowany do dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego (KRUS), do 16 roku życia.

Reklama

Wypoczynek letni ma być realizowany w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Każdy turnus kolonii będzie trwał 9 dni (8 noclegów).

1200 zł na dziecko

Program jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Każdy uczestnik otrzyma dofinansowanie w wysokości 1200 zł. Odpłatność od rodziców wynosi jednak 800 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS oraz 1900 zł dla dzieci spoza dofinansowania FS.