Problemem jest to, że największa polska spółka, odpowiedzialna za energetyczne bezpieczeństwo państwa, (...) tą spółką rządzili ludzie, którzy - dzisiaj to już nikt nie ma wątpliwości - (...) przejdą to historii jako specjaliści od brudnych interesów. Słowo "brudne" zdaje się często się pojawiało w kontekście pana Obajtka. (...) Skala tych nieprawidłowości jest rzeczywiście, uderzająca - powiedział szef rządu.

Reklama

W kwestii Orlenu "prokuratura działa"

Tusk na konferencji został poproszony o komentarz do informacji dotyczących spółki zależnej Orlenu - Orlen Trading Switzerland (OTS). W ostatnią środę Orlen poinformował, że w związku z utraceniem przez spółkę OTS 1,6 mld zł przedpłat za niedostarczoną ropę, Orlen przewiduje skorygowanie wyników rocznych za 2023 r. o taką właśnie kwotę.

Reklama
Reklama

Kiedy dotarły do mnie pierwsze informacje o możliwej stracie, ponad półtora miliarda, i to takiej stracie prawdopodobnie nie do odrobienia, to mi włosy na głowie stanęły. (...) Inne okoliczności tej sprawy są też bardzo bulwersujące. Wątek ewentualnie omijania sankcji rosyjskich przez tę spółkę wydaje mi się niepierwszorzędny - powiedział premier.

Tusk zapewnił jednocześnie, że w tej sprawie, w kwestii Orlenu, "prokuratura działa".

Zaliczki bez zastosowania zabezpieczeń

Biuro prasowe Orlenu poinformowało PAP Biznes w czwartek, że Orlen Trading Switzerland, spółka zależna z grupy Orlen, wypłaciła około 1,6 mld zł zaliczek bez zastosowania zabezpieczeń, które trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował.

Według przekazanych informacji, od maja 2023 roku Orlen Trading Switzerland, spółka zależna z Grupy Orlen, wypłaciła ok. 1,6 mld zł zaliczek pośrednikom handlu ropą naftową. Większość dostaw miała być zrealizowana do końca 2023 r., a pozostałe do końca stycznia 2024 r.

"Firmy te nie zrealizowały swoich zobowiązań ani też, wezwane do zwrotu zaliczek, nie rozliczyły się z Orlen Trading Switzerland. Od początku marca 2024 r. nowe władze Orlen Trading Switzerland dążyły do wyegzekwowania zapisów kontraktowych lub odzyskania zaliczek. Okazało się to niemożliwe w związku uchylaniem się pośredników od tych zobowiązań" - napisało biuro prasowe Orlenu w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

Orlen Trading Switzerland (OTS)

Orlen Trading Switzerland (OTS) to spółka handlowa należąca do grupy Orlen, założona w sierpniu 2022 roku. Jak podano na jej stronie internetowej, handluje produktami ropopochodnymi, dostarcza produkty zarówno z pięciu rafinerii grupy, jak i od światowych dostawców.