Platformy Startowe służą do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości start-upowej na terenie Polski Wschodniej.

Wsparcie dla start-upów

Program "Platformy Startowe dla nowych pomysłów" to wsparcie dla start-upów na pierwszym etapie ich rozwoju.

Reklama

Kandydaci z pomysłem na innowacyjny biznes, którzy chcą go założyć i rozwijać na terenie wschodnich województw, mogą zgłaszać się do Platform. "Zakwalifikowani do programu będą pracować przez kilka miesięcy nad rozwojem swojego przedsięwzięcia - od pomysłu do stworzenia rentownego modelu biznesowego" - napisano w komunikacie resortu.

Reklama

W ramach Platformy, start-upy przechodzą tzw. inkubację. To czas, w którym pracują nad przekształceniem swojego pomysłu w produkt (wyrób lub usługę). Po pomyślnym zakończeniu inkubacji, start-upy mogą starać się o dotację na dalszy rozwój - nawet 600 tys. zł.

Program dla sześciu województw

Program ma na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki oraz poprawę jakości życia w sześciu województwach. Te województwa to: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

"Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki" - podano w komunikacie resortu.