Inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc.

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 3,7 proc. (wobec 3,9 proc. r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +0,4 proc. (wobec +0,4 proc. m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).

Reklama

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8 proc. (przy wzroście cen usług - o 7 proc. i towarów - o 1,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług - o 1 proc. i towarów - o 0,1 proc.) - czytamy w komunikacie.

W lutym w porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,1 proc.), restauracji i hoteli (o 8,9 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,54 pkt proc., 0,49 pkt proc., 0,41 pkt proc. i 0,37 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,39 pkt proc, podano także.

W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 2,1 proc.), rekreacji i kultury (o 1,8 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,19 pkt proc., 0,12 pkt proc. i o 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt proc. i 0,05 pkt proc. - czytamy dalej.