Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych oznacza długo oczekiwaną modernizację płatności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Pożegnajmy się z niedogodnościami związanymi z oczekiwaniem na dostęp do środków przez dwa lub trzy dni robocze. Dostarczamy coś, na czym naprawdę zależy ludziom i firmom: przelewanie pieniędzy w ciągu 10 sekund o każdej porze dnia - powiedział po głosowaniu poseł sprawozdawca Michiel Hoogeveen z frakcji EKR.

Reklama

Za przyjęciem rozporządzenia głosowało 599 eurodeputowanych, przeciw - 7, a 35 wstrzymało się od głosu.

10 sekund i jest przelew

Zgodnie z nowymi regulacjami "natychmiastowe polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund". Płatnicy powinni również być poinformowani w ciągu dziesięciu sekund o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom.

Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, będą również musiały stosować te zasady w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro, lecz nowe przepisy zostaną tam wprowadzone po dłuższym okresie przejściowym.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dostawcy usług płatniczych powinni - zgodnie z rozporządzeniem - dysponować solidnymi i aktualnymi mechanizmami wykrywania oszustw i zapobiegania im. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której polecenie przelewu trafi na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu. W tym celu przedsiębiorstwa oferujące usługi płatnicze w UE powinny "niezwłocznie i bez żadnych dodatkowych opłat świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy".

Odszkodowania

Reklama

Nowe przepisy dają klientom możliwość dochodzenia odszkodowania od firmy, która nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom i spowoduje to szkody finansowe.

Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni też sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów podlega sankcjom lub innym środkom ograniczającym związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Opłaty stosowane w odniesieniu do natychmiastowych transakcji polecenia przelewu w euro nie mogą być wyższe, niż opłaty stosowane w przypadku transakcji "nie natychmiastowych".

Nowe przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie rozporządzenia.