W piątek, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP dokonało zmiany w składzie rady nadzorczej banku. Nowi członkowie rady zostali wskazani przez Skarb Państwa, który również wyznaczył Katarzynę Zimnicką-Jankowską na przewodniczącą rady.

Reklama

Oto lista nowych członków rady

Maciej Cieślukowski, Hanna Kuzińska, Szymon Midera, Marek Panfil, Marek Radzikowski, Paweł Waniowski, Katarzyna Zimnicka-Jankowska, Andrzej Oślizło.

Prezes PKO BP rezygnuje

Dariusz Szwed, prezes PKO BP, złożył rezygnację z funkcji prezesa banku oraz z członkostwa w zarządzie, z dniem 14 lutego 2024 roku. Informację tę przekazała spółka w komunikacie giełdowym. Niestety, nie ujawniono przyczyn tej decyzji.

Poprzednia rada nadzorcza PKO BP mianowała Szweda na stanowisko prezesa banku w kwietniu 2023 roku. Ostatniego dnia sierpnia ubiegłego roku uzyskał on oficjalną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie tej funkcji. Wcześniej, w latach 2019-2021, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku.