W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie na okoliczność zawieszenia protestu rolników na granicy polsko-ukraińskiej w Medyce – ogłosiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul na briefingu w sobotę późnym popołudniem, po zakończeniu spotkania.

Reklama

Jak dodała, stronami porozumienia są: minister rolnictwa Czesław Siekierski, wojewoda podkarpacki oraz lider „Podkarpackiej Oszukanej Wsi” Roman Kondrów.

Postulaty rolników

Reklama

W porozumieniu zapisano, że minister rolnictwa akceptuje i przyjmuje do realizacji wszystkie trzy postulaty rolników: uruchomienie dopłaty do kukurydzy 1 mld zł, zwiększenie akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 mld zł i utrzymanie wysokości podatku rolnego na poziomie z roku 2023.

Postulaty opisane powyżej zostaną zrealizowane po zakończeniu procesu legislacyjnego oraz uzyskaniu niezbędnych akceptacji komisji europejskich – odczytała wojewoda.

Powołanie zespołu doradczego

Zobowiązała się także do powołania zespołu doradczego do spraw rolnictwa z udziałem przedstawicieli rolników reprezentujących organizacje działające w obszarze wsi i rolnictwa związane z procesem produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych.

Lider "Oszukanej wsi" działając imieniem protestujących rolników oświadcza, że z chwilą podpisania porozumienia protest na przejściu granicznym w Medyce zostaje zawieszony na okres niezbędny do przeprowadzenia zmian prawnych, notyfikacyjnych oraz na czas konieczny na wprowadzenie w życie dodatkowych zmian – odczytała Kubas-Hul.