Pierwszy wniosek Niemiec o płatność na kwotę 3,97 mld euro (bez zaliczek) obejmuje inwestycje w takich obszarach jak elektromobilność, badania nad wodorem i wdrażanie projektów związanych z wodorem, wsparcie dla mikroelektroniki, cyfryzacja kolei, opracowywanie szczepionek, a także wsparcie opieki nad dziećmi i praktyk zawodowych.

Reklama

Wniosek obejmuje również reformy mające na celu promowanie cyfryzacji i efektywności administracji publicznej, a także przyspieszenie procedur planowania w sektorze transportu.

Płatności w ramach Funduszu Odbudowy opierają się na wynikach i są uzależnione od wdrożenia przez Niemcy inwestycji i reform przewidzianych w ich Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

Niemcy zaproponowały też zmianę swojego KPO, która obejmuje dodatkowe finansowanie w celu zwiększenia skali programu wspierania prywatnych zakupów pojazdów elektrycznych, a także program dotowania instalacji infrastruktury ładowania. Niemcy proponują również uwzględnienie w KPO nowego środka zapewniającego wsparcie finansowe dla ekologicznych sieci ciepłowniczych.

Ocena KE

KE oceni teraz wniosek Niemiec o płatność, a następnie prześle Radzie UE wstępną ocenę realizacji przez Niemcy kluczowych elementów KPO.

Jeżeli chodzi o zmieniony plan Niemiec, KE ma obecnie maksymalnie dwa miesiące na ocenę, czy zmodyfikowany plan w dalszym ciągu spełnia wszystkie kryteria oceny określone w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Odbudowy. Jeżeli ocena KE będzie pozytywna, przedstawi ona wniosek dotyczący zmiany planu. Państwa członkowskie będą wówczas miały maksymalnie cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny KE.

Z Brukseli Łukasz Osiński