Jednorazowe odszkodowania za wypadek w pracy. Kto może się o nie starać?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dotyczy osoby, która doznała stałego lub też długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Prawo do tego odszkodowania mają również uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W tym drugim przypadku dotyczy ono:

  • współmałżonka
  • dzieci (własnych, przysposobionych, dzieci współmałżonka)
  • rodziców
  • przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 18. roku życia wnuków, rodzeństwa oraz innych dzieci, przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej.
Reklama

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy: W jakich sytuacjach przysługuje?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie, która z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowejdoznała uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie to może przysługiwać uprawnionym do niego członkom rodziny w razie, gdy w wyniku zaistnienia jednej z tych sytuacji ubezpieczony zmarł.

Odszkodowanie to przysługuje osobie, która była zatrudniona legalnie i została objęta ubezpieczeniem wypadkowym.

Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową jest zależna od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu jest wyrażony w procentach i określa go komisja lekarska ZUS lub lekarz orzecznik.

Za każdy 1 procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest świadczenie w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zatem wysokość tego świadczenia zmienia się zazwyczaj co roku. Od 1 kwietnia 2023 za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł. Zatem wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie i zależy od stanu zdrowia.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową jest zależna od stopnia uszczerbku na zdrowiu / Shutterstock
Reklama

Odszkodowania: Statystyki ZUS

Statystyki ZUS pokazują, że z jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową korzysta rocznie wielu obywateli. Jak podaje serwis Puls HR, przykładowo przez pierwsze 8 miesięcy 2023 roku opolski ZUS rozpatrzył pozytywnie 346 wniosków o wypłatę jednorazowego odszkodowania z wyżej wymienionego tytułu. Ich wartość przekroczyła 2 mln 903 tyś zł. Oznacza to, że średnio wnioskujący otrzymywali około 8390 zł.

W analogicznym okresie w ubiegłym roku opolski ZUS wypłacił 412 świadczeń o wartości 3 mln 83 tys. zł.

W 2023 roku kwota odszkodowania wyniosła średnio 6900 zł

W 2022 roku wszystkie polskie oddziały ZUS wypłaciły w sumie 42,6 tysiąca jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy bądź uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej. Wartość wszystkich odszkodowań wyniosła 294 mln złotych. Oznacza to, że średnia kwota odszkodowania wyniosła około 6900 zł.

Dla porównania sam opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku rozpatrzył pozytywnie 550 wniosków o przyznanie odszkodowania na kwotę ponad 4 milionów złotych. Była to niewielka liczba, porównując do innych województw. Oddziały ZUS w województwie dolnośląskim wypłaciły 3,5 tysiąca jednorazowych odszkodowań. Zaś w województwie śląskim aż 5,7 tysiąca.