Inflacja konsumencka wyniosła 11,5% w ujęciu rocznym w czerwcu 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 11,7%, a towarów sięgnął 11,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów, jak i usług utrzymały się na tym samym poziomie, (w tym towarów spadły o 0,2%, a ceny usług wzrosły o 0,6%).

Reklama

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1%), restauracji i hoteli (o 0,7%) oraz zdrowia (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,3%), odzieży i obuwia (o 0,9%), transportu (o 0,3%) oraz mieszkania (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc., 0,04 pkt proc. i po 0,02 pkt proc. - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 17,7%), mieszkania (o 13,9%) oraz rekreacji i kultury (o 12,4%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 4,31 pkt proc., 3,42 pkt proc., i 0,76 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 9,7%) obniżyły ten wskaźnik o 1,05 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w czerwcu w ujęciu r/r