Inne
Reklama

Osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach w sierpniu ub.r., gdy kurs tej waluty względem złotego był rekordowo niski, mają dziś ratę sporo wyższą niż kredytobiorcy, którzy w tym samym czasie zadłużyli się w złotych. Sprawdziliśmy, przy jakim poziomie kursu franka szwajcarskiego raty kredytów w tej walucie zrównają się z ratami kredytów w złotych. Wyliczenia zostały wykonane dla kredytów na kwotę 300 tys. zł zaciągniętych na 30 lat między styczniem 2007 r. i lutym 2008 r. Uwzględniają one zarówno różnice w kursie franka, po jakim były wypłacane poszczególne kredyty, jak i poziomy marż obowiązujących w poszczególnych okresach. Dla uproszczenia wyliczeń przyjęliśmy, że banki aktualizują oprocentowanie na bieżąco.

Raty w CHF znacząco niższe

Jeszcze do niedawna raty kredytów we frankach były znacznie niższe niż raty kredytów w złotych zaciągniętych w tym samym czasie. Wynikało to z istotnych różnic w wysokości oprocentowania. Dodatkowo w okresie umacniania kursu złotego mieliśmy do czynienia ze spadkiem raty kredytu walutowego wynikającym z różnic kursowych oraz wzrostem raty kredytu w złotych z powodu wzrostu stopy WIBOR. W sumie powodowało to powiększanie się dysproporcji między ratą dla kredytów w złotych i frankach w okresie spłaty. Przykładowo dla kredytów zaciągniętych w styczniu 2007 r. różnica w wysokości pierwszej raty wynosiła ok. 222 zł, a w sierpniu ub.r. wzrosła do 839 zł.

Obecnie zdarzają się jednak sytuacje, w których rata kredytu we frankach jest wyższa niż rata kredytu w złotych. Dotyczy to kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w lipcu, sierpniu, listopadzie i grudniu ub.r. Taki problem mogą mieć też osoby, które zadłużyły się w innych miesiącach, pamiętajmy bowiem o przyjętym w obliczeniach założeniu aktualizacji na bieżąco oprocentowania przez banki.

Wzrost kursu dotknął najbardziej kredytobiorców z sierpnia ub.r.

Przyczyną zmiany relacji między wysokością raty we frankach i złotych jest przede wszystkim gwałtowny wzrost kursu franka. W największym stopniu dotknął on osoby, które zadłużyły się w sierpniu ub.r. Obecna rata kredytu zaciągniętego w tamtym okresie wynosi ok. 1929 zł i jest o 165 zł wyższa niż rata zaciągniętego w tym samym czasie kredytu w złotych. Zrównanie wysokości rat nastąpiło bowiem już przy kursie franka wynoszącym 3,01 zł. W przypadku kredytobiorców z sierpnia ważna jest również skala wzrostu raty od momentu zaciągnięcia kredytu wynosząca 377 zł, czyli blisko jedną czwartą.

W dosyć trudnej sytuacji są również osoby, które zaciągnęły kredyty w grudniu ub.r. Płacą dziś ratę o 155 zł niż kredytobiorcy, którzy w tym samym czasie zadłużyli się w złotych. W ich przypadku rata wynosi 2078 zł i jest o 342 zł wyższa od raty początkowej. Sama wysokość raty w dużym stopniu jest efektem wysokiej marży. Znacząca podwyżka marż nastąpiła jesienią ub.r.

Obecnie frank korzystniejszy od złotego

W najlepszej sytuacji są natomiast osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach w czerwcu 2007 r. Obecna rata wynosi 1583 zł i zrównałaby się z ratą kredytu w złotych zaciągniętego w tym samym czasie dopiero, gdyby kurs franka wzrósł do ok. 3,7 zł. Natomiast aż do 4,06 zł musiałby wzrosnąć kurs franka, aby zrównały się raty kredytów we frankach i złotych zaciąganych obecnie. Wynika to oczywiście z tego, że są one wypłacane po bardzo wysokim kursie. Miesięczna rata wynosi obecnie tylko 1632 zł, zatem jest zbliżona do obecnej raty kredytu zaciągniętego we frankach na początku 2007 r. Problemem jest jednak niska dostępność kredytów w szwajcarskiej walucie.

W których bankach można dostać kredyt we frankach i na sfinansowanie jakiej części inwestycji

Deutsche Bank 110%

DnB Nord 105%

mBank 100%

Multibank 100%

Polbank 100%

Euro Bank 90%

GE 80%

Nordea 80%

PKO BP 75%

BPH 70%

BZ WBK 70%

Kredyt Bank 70%

BGŻ 55%

Santander 60%