"Komisja Europejska, działając wraz z państwami członkowskimi i w ich imieniu (...), osiągnęła dziś porozumienie w sprawie lepszego uwzględnienia oceny państw członkowskich dotyczącej zmieniających się potrzeb w zakresie szczepionek przeciwko Covid-19. Zmiana obowiązującej umowy na dostawy szczepionek uwzględnia poprawę sytuacji epidemiologicznej, a jednocześnie zapewnia dostęp do najnowszej dostępnej wersji szczepionki, jeżeli w przyszłości pojawią się warianty Covid-19 budzące obawy" - poinformowała KE.

Reklama

Co oznacza porozumienie?

Porozumienie wprowadziło następujące zmiany do obowiązującej umowy: zmniejszenie ilości dawek zakupionych przez państwa członkowskie w ramach umowy (po uiszczeniu opłaty pierwotnie zakontraktowane dawki zostaną przekształcone w zamówienia opcjonalne), przedłużenie okresu, w którym państwa członkowskie będą mogły odebrać dostawy szczepionek (do 4 lat), możliwość dalszego dostępu do dodatkowych dawek do pierwotnie zakontraktowanej ilości do końca okresu obowiązywania umowy w celu zaspokojenia potrzeb w przypadku wzrostu liczby przypadków zachorowań i pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, stały dostęp do szczepionek dostosowanych do nowych wariantów natychmiast po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

Reklama

Zmianę wprowadzono w wyniku negocjacji między podmiotami opracowującymi szczepionki, państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską.

Z Brukseli Łukasz Osiński