Ponad 40 stron poprawek – tyle do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym złożyli posłowie PiS podczas posiedzenia komisji polityki społecznej i rodziny. Ich przyjęcie w fundamentalny sposób zmieniło zaproponowany wcześniej system pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Rozpatrywanie poprawek odbywało się w burzliwej atmosferze i bez udziału strony społecznej, bo jej przedstawiciele nie zostali wpuszczeni do sali, w której byli parlamentarzyści. W efekcie śledzili przebieg prac na korytarzu sejmowego budynku. Jakie zmiany czekają niepełnosprawnych i ich opiekunów?

Reklama

Dorabianie bez limitu

Początkowo projekt przewidywał, że osoby na świadczeniu pielęgnacyjnym będą mogły podejmować zatrudnienie, ale jeśli w ciągu roku uzyskają więcej niż sześciokrotność najniższego wynagrodzenia, to wypłacanie pieniędzy ze świadczenia zostanie im zawieszone. Wprowadzona poprawka likwiduje ten limit. To oznacza, że opiekunowie będą mogli dorabiać bez ograniczeń, choć będzie to dotyczyć tylko tych, którzy wejdą do systemu na nowych zasadach od przyszłego roku. Dotychczasowi opiekunowie skorzystają na zmianach pod warunkiem, że ponownie zawnioskują o świadczenie.

Kryterium wieku

Reklama

Świadczenie wspierające, które w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest skierowane do opiekuna tylko do osoby niepełnosprawnej, miało być przyznawane bez względu na to, ile ma ona lat. Przyjęta przez posłów poprawka to zmieniła - będzie ono wypłacane dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Z kolei opiekunowie, którzy uzyskają świadczenie pielęgnacyjne, będą je otrzymywać do momentu, gdy dziecko stanie się pełnoletnie.

Nowe progi i kwoty

W pierwotnej wersji projektu były przewidziane trzy progi punktowe określające, jak dużego wsparcia potrzebuje osoba niepełnosprawna, i trzy odpowiadające im kwoty świadczenia wspierającego - od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej. Po zmianie progów jest sześć, a świadczenie będzie wynosić od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej.

Świadczenie dla emeryta

Kolejna z uwzględnionych poprawek pozwoli otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne osobom, które są na emeryturze lub rencie. Obecnie przepisy zabraniają ich łączenia.

Czytaj więcej w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"