Analitycy spodziewali się nieco mniejszego spadku produkcji - mówili o 1,8 proc. rok do roku i wzrostu o 15,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 1,0 proc. niższym w porównaniu z lutym.

Reklama

W poszczególnych sektorach gospodarki spadek ten był różny. Najwyższy dotyczył wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę i wyniósł -21,8 proc. rok do roku. Najniższy spadek -0,4 proc. rok do roku dotyczył przetwórstwa przemysłowego.

Reklama