Po raz pierwszy od zjednoczenia Włoch w 1861 roku liczba urodzonych w zeszłym roku dzieci spadła poniżej 400 tysięcy; wyniosła 393 tys.

Jak wskazano w raporcie Istat, po raz ostatni wzrost liczby urodzeń zanotowany został w 2008 roku. Od tamtego momentu liczba urodzonych dzieci spadła o 184 tysiące, w tym najwięcej począwszy od 2019 roku.

Reklama

Kolejne stwierdzone zjawisko to wzrost liczby cudzoziemców, mieszkających we Włoszech; o prawie 4 procent w porównaniu z minionym rokiem. Obecnie obcokrajowców jest ponad 5 milionów w kraju, gdzie liczba ludności wynosi 58,8 mln.

Liczba ta spadła o około 180 tysięcy w ciągu minionego roku.

Średni wiek mieszkańca Włoch to 46 lat i 4 miesiące. Trzy lata temu było to 45 lat i 7 miesięcy.

Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 24 procent ludności kraju.

Ponadto w ciągu ostatnich 20 lat trzykrotnie wzrosła liczba włoskich stulatków. Jest ich teraz 22 tysiące.

Z Rzymu Sylwia Wysocka