Ten list intencyjny jest początkiem długiej i owocnej współpracy między naszymi agencjami. Jestem pod wrażeniem tego, że Ukraina jest w stanie nadać priorytet tworzeniu nowej agencji w tak trudnym czasie wojny. Myślę, że to mówi coś o zaangażowaniu i profesjonalizmie, jakie wykazujecie w obronie swojego kraju - powiedziała Gro Jaere, dyrektorka Norweskiej Agencji ds. Materiałów Obronnych.

Reklama

W grudniu ukraińska agencja zwróciła się do norweskich odpowiedników o wsparcie w tworzeniu nowej organizacji zamówień zgodnym z zachodnimi standardami i metodami działania.

"Wyeliminować zagrożenia korupcyjne"

Reklama

Dla nas kwestia tworzenia integralności i przejrzystości w zamówieniach i innych procedurach jest niezachwiana. Należy wyeliminować wszelkie zagrożenia korupcyjne i zreformować sektor. Zaufanie partnerów i wspólne reformy są najlepszym dowodem na to, że idziemy w dobrym kierunku - powiedział Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy.

Agencja Zamówień Obronnych została powołana w lipcu ubiegłego roku w ramach Ministerstwa Obrony Ukrainy. Jest to jedyny organ krajowy, który prowadzi scentralizowane zamówienia na towary, roboty i usługi w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obrony.