NBP podał, że informacja o posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zostanie opublikowana w środę o godz. 16.00 na stronie internetowej NBP.

Reklama

Jak wynika z informacji Rady Polityki Pieniężnej, "ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo". "Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - stwierdziła Rada w komunikacie.

Dodano, że projekcja inflacji zakłada "50-procentowe prawdopodobieństwo, że inflacja będzie w przedziale 10,2-13,5 proc. w 2023 r. i 3,9-7,5 proc. w 2024 r."

Reklama

Na poprzednim posiedzeniu zakończonym 8 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc.Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych.