IBRiS na początku marca na zlecenie Radia ZET zapytał respondentów, "czy kobiety w Polsce są dyskryminowane". Pytanie dotyczyło czterech obszarów: biznesu, miejsca pracy, polityki/życia publicznego i życia prywatnego.

Reklama

Dyskryminacja w czterech obszarach

45,7 proc. badanych dostrzega dyskryminację kobiet w polityce/życiu publicznym. Odmiennego zdania jest 47,1 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 7,2 proc.

Reklama

41 proc. respondentów uważa, że Polki są dyskryminowane w miejscu pracy. Odmiennego zdania jest 50,7 proc. pytanych, a nie ma zdania 8,3 proc.

W biznesie dyskryminację kobiet dostrzega 39,5 proc. badanych, a 51,9 proc. nie widzi takich przejawów. 8,6 proc. nie ma na ten temat zdania.

W życiu prywatnym dyskryminację kobiet widzi 33,7 proc. Polaków. 50,6 proc. wyraża przeciwną opinię, a 15,7 proc. wybiera odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Odmienne zdanie kobiet i mężczyzn

Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że są dyskryminowane.

Po 54 proc. kobiet odpowiedziało, że przedstawicielki ich płci są dyskryminowane w polityce/życiu publicznym i biznesie. Wśród mężczyzn dyskryminację kobiet w polityce/życiu publicznym i biznesie dostrzega odpowiednio 38 proc. i 25 proc.

Dyskryminację w miejscu pracy dostrzega 50 proc. kobiet, a w życiu prywatnym 44 proc. Wśród mężczyzn dostrzega ją odpowiednio 31 proc. i 23 proc.

Odmiennie zdanie zwolenników PiS i opozycji

Reklama

W opisie wyników badania zwrócono też uwagę odpowiedzi w podziale na zwolenników obozu rządzącego vs opozycji.

Dyskryminację kobiet w polityce/życiu publicznym dostrzega 21 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 60 proc. stronników opozycji, w biznesie – 18 proc. wyborów Zjednoczonej Prawicy i 47 proc. wyborców opozycji, w miejscu pracy dostrzega ją 14 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 51 proc. wyborców opozycji, a dyskryminację w życiu prywatnym dostrzega 22 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 50 proc. wyborców opozycji.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono 3-4 marca 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka