"Rzecznik zwróciła się do Komisji z pytaniem, w jaki sposób zajmuje się ona wnioskami o wyjazdy służbowe składane przez członków personelu wyższego szczebla, opłacane przez strony trzecie. Rzecznik zdecydowała się poprosić o te szczegóły w związku z informacją, że niektóre podróże służbowe (...) szefa Dyrekcji Generalnej Komisji (Henrika Hololei) zostały opłacone w latach 2015–2021 przez rząd Kataru lub bliskie mu organizacje" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez O'Reilly.

Reklama

O'Reilly chce wiedzieć również, w jaki sposób Komisja planuje zaktualizować swoje przepisy dotyczące podróży służbowych oraz poznać szczegółowe koszty podróży poniesione na rzecz KE przez strony trzecie od 2021 r.

Rzecznik zajęła się też aferą korupcyjną

Dodatkowo, Rzecznik zwróciła się do Komisji z pytaniem w jaki sposób zapewnia ona, że jej dyrektorzy generalni podają do wiadomości publicznej informacje o wszystkich spotkaniach, które odbywają z przedstawicielami grup interesu.

W piśmie do KE Emily O'Reilly odniosła się również do trwającego skandalu korupcyjnego z udziałem obecnych i byłych posłów do Parlamentu Europejskiego oraz krajów spoza UE, deklarując, że jej biuro dokładnie śledzi tę sprawę.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny urząd mogący pociągać do odpowiedzialności instytucje i agencje Unii Europejskiej oraz zajmujący się promowaniem dobrej administracji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz