Daniel Obajtek na konferencji zaprezentował strategiczne kierunki rozwoju połączonego koncernu multienergetycznego.

Reklama

Oto strategia Orlenu

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii 320 mld zł inwestycji w horyzoncie do 2030 r.

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych do 2030 r.

60 mld zł wydamy w segment rafineryjny - powiedział Daniel Obajtek.

Bardzo mocno pracujemy nad recyklingiem -powiedział.

Planujemy 10 tys. ładowarek elektrycznych w Polsce, Niemczech i Czechach - mówił szef Orlenu.

Obniżka cen gazu dla biznesu

Od 15 marca obniżka cen gazu dla biznesu do 353 zł netto za MWh - mówił prezes.

Chcę ogłosić następną obniżkę, dla wszystkich klientów będących na cenniku. To jest 130 tys. użytkowników. To są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 MWh z 650 do 353 zł. To jest ponad 50 proc. obniżka cen gazu - powiedział Obajtek.

Dodał, że od 15 marca PKN Orlen będzie publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Zapowiedziana we wtorek przez Obajtka cena będzie obowiązywała do końca kwietnia. Kolejne cenniki będą publikowane z miesięcznym wyprzedzeniem.

Reklama

PKN Orlen rekomenduje wstępnie 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r.

Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji Strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku, w wysokości 5,50 PLN na jedną akcje - mówił.

"PKN Orlen przygotował nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami PKN Orlen będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez grupę kapitałową Orlen w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,2 zł na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49%" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,5 zł na akcję, podano także.

Ostateczna rekomendacja co do sposobu podziału zysku za 2022 rok wraz z proponowanymi datami dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie opublikowana w dniu podjęcia przez zarząd finalnej decyzji w tej kwestii, co będzie wiązało się z zatwierdzeniem przez zarząd jednostkowego raportu rocznego PKN Orlen za 2022 rok, wskazano również.

W ub.r. akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1,5 mld zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. o wypłacie 3,5 zł na akcję.

Trwa ładowanie wpisu