Inflacja konsumencka w styczniu 2023 roku wyniosła 17,2 procent w ujęciu rocznym, wynika z wstępnych danych - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4 procent w styczniu.

"Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2 procent w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4 procent" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wzrost cen żywności i nie tylko

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 20,7 procent r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrosły o 9,9 procent, mieszkania - wzrosły o 22,3 procent r/r, w tym nośniki energii wzrosły o 34 procent, ceny transportu zwiększyły się o 16 procent r/r - w tym paliwa do prywatnych środków transportu wrosły o 18,7 procent, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,9 procent m/m, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrosły o 1,2 procent, mieszkania - wzrosły o 6 procent m/m, w tym nośniki energii wzrosły o 10,4 procent, transportu spadły o 0,5 procent m/m - w tym paliwa do prywatnych środków transportu pozostały bez zmian.

Konsensus rynkowy wyniósł 17,6 procent r/r i 2,8 procent m/m.