Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 18,4 proc. (przy wzroście cen towarów – o 20,2 proc. i usług – o 13,3 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2 proc. (w tym usług – o 1,6 proc. i towarów – o 1,1 proc.).

Reklama

Zmiana składu koszyka inflacyjnego zbiła inflację w styczniu do 16,6 proc. z 17,2 proc. To największa rewizja w historii danych GUS.

Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 17,2 proc., a mdm wzrosły o 2,4 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za luty i styczeń 2023 r.:

  luty luty styczeń styczeń
  rdr mdm rdr mdm
         
INFLACJA OGÓŁEM 18,4 1,2 16,6 2,5
         
Inflacja towarów 20,2 1,1 17,7 2,9
Inflacja usług 13,3 1,6 13,3 1,3
         
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,0 1,8 20,6 1,9
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,1 2,4 9,8 1,2
Odzież i obuwie 6,6 -1,0 6,5 -3,8
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 22,7 0,5 21,6 8,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 13,4 0,5 13,8 1,2
Zdrowie 10,1 0,7 10,7 1,7
Transport 23,7 1,1 16,5 -1,2
Łączność 7,8 2,9 6,3 1,4
Rekreacja i kultura 16,0 2,3 16,7 2,4
Edukacja 14,0 0,7 13,9 1,4
Restauracja i hotele 17,2 1,2 17,6 1,4
Inne towary i usługi 12,8 1,0 11,9 1,7