Dodał, że w 2022 r. zanotowano najmniej urodzeń w okresie powojennym. Poinformował też, że liczba ludności w Polsce w końcu 2022 r. wynosiła 37 mln 767 tys. osób. Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 r., a zwiększenie umieralności spowodowane pandemią wyraźnie spotęgowało negatywne tendencje demograficzne - ocenił Rozkrut.

Reklama

Wyjaśnił, że ubytek ludności był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal większy niż w latach przed wybuchem pandemii. Szacuje się, że na każde 10 tys. ludności w 2022 r. ubyło 37 osób, podczas gdy w roku 2021 było to 47 - przypominam, to była pandemia. Dla porównania, w ostatnim roku przed pandemią ubyło 7 osób - poinformował.

“Najmniej urodzeń w okresie powojennym”

Dodał, że na zmianę liczby ludności wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2012 r. pozostaje ujemny. W 2022 r. zanotowaliśmy najmniej urodzeń w okresie powojennym. Szacujemy, że liczba urodzeń wyniosła 305 tys., o 27 tys. mniej niż w ubiegłym roku. Liczba zgonów wyniosła 448 tys. i również była niższa niż w poprzednim roku o 72 tys. - mówił.

Według GUS liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 143 tys. Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł minus 3,8 wobec minus 4,9 w poprzednim roku i 0,9 w 2019 r. - zaznaczył.

Autor: Iwona Żurek