Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2022 r. i 2021 r.

2022 2021
PKB 4,9 6,8
spożycie ogółem 2,1 5,9
spożycie indywidualne 3,0 6,3
nakłady na środki trwałe 4,6 2,1
popyt krajowy 5,5 8,4
wartość dodana brutto 4,6 6,6
-- przemysł 7,0 2,8
-- budownictwo 4,5 5,3