Urząd badał umowę między sklepami z lat 2006-2007 od marca ubiegłego roku. Zebrane dowody wskazują, że jednym z postanowień umowy było zobowiązanie Żabki do sprzedawania w swoich sklepach lodów po cenach wyższych niż sugerowane przez dostawcę, czyli Korala, jednego z największych producentów. Ustalenie cen minimalnych, czyli takich poniżej których dany towar nie może być sprzedawany, jest z zakazane i stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa konkurencji.

W wyniku zawartego porozumienia ceny sklepowe lodów Koral były wyższe niż w przypadku poddania ich swobodnej grze rynkowej. Ujemne skutki były przede wszystkim odczuwalne dla konsumentów - klientów dwóch tysięcy sklepów Żabki.

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Reklama