W piątek w Brukseli ministrowie ds. energii państw UE spotkali się, by rozmawiać o tym, jak zaradzić kryzysowi energetycznemu w UE.

Reklama

Jak poinformowała Moskwa, w dyskusji największa zgoda wśród państw członkowskich dotyczyła wprowadzenia ceny maksymalnej na importowany gaz. - Dwanaście państw poparło to bardzo mocno, trzy państwa wyraziły zainteresowanie tym rozwiązaniem. Pojawił się tylko jeden głos sprzeciwu, głos Węgier, przeciwko cenie maksymalnej za gaz. Żadne z pozostałych państw nie wyraziło sprzeciwu. To rozwiązanie będzie podstawą do prac mam nadzieję w najbliższych dniach, a nie tygodniach - powiedziała.

Zaznaczyła, że chodzi o cały wolumen gazu, który jest importowany do UE. - To jest rozwiązanie, które chcielibyśmy zobaczyć w ostatecznym pakiecie - zaznaczyła.