"Najeźdźcy postanowili, że od początku września ukraińskie tablice rejestracyjne pojazdów zostaną wymienione na tymczasowe, a później zatwierdzone ponownie pod warunkiem posiadania przez właściciela samochodu rosyjskiego paszportu" - czytamy w komunikacie HUR.

Reklama

Kolejną próbą skłonienia mieszkańców do zmiany obywatelstwa są nowe przepisy dotyczące dzierżawy gruntów, wprowadzane m.in. w Melitopolu w obwodzie zaporoskim. Wszystkie dotychczasowe umowy regulujące te kwestie mają być zastąpione nowymi dokumentami wystawianymi "na podstawie rosyjskiego paszportu i zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem". - Jeżeli upłynął termin obowiązywania umowy, a dana osoba nie stawi się w siedzibie okupacyjnej administracji i nie dopełni formalności, zostanie pozbawiona prawa do korzystania z gruntów - oświadczył wywiad.

Nowe regulacje podatkowe

Również w regionie zaporoskim najeźdźcy narzucają przedsiębiorcom nowe regulacje podatkowe, służące "ujednoliceniu miejscowych przepisów z rosyjskimi". "Prowadzący działalność gospodarczą i samozatrudnieni otrzymali już pisma. Głównym warunkiem dalszego funkcjonowania jest posiadanie obywatelstwa Rosji" - dodał HUR.

Reklama

Miasto Chersoń, niemal cały obwód chersoński i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia ukraińskie władze i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia tam zależnych od Moskwy tzw. republik ludowych.

25 maja prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w regionach chersońskim i zaporoskim. 11 lipca zarządzenie to rozszerzono na wszystkich obywateli Ukrainy.