"Związki zawodowe, w tym Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, zwróciły się do Prezesa PKP Intercity SA Marka Chraniuka o wdrożenie zgodnie z zapisami w ZUZP (układ zbiorowy pracy - PAP) od 1 sierpnia 2022 r. podwyżek dla pracowników spółki w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne przeciętnie na jednego zatrudnionego oraz proporcjonalną podwyżkę dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania według układu" - podał związek maszynistów.

Reklama

Jak dodano, postulowana i oczekiwana przez pracowników podwyżka ma według związków swoje uzasadnienie związane ze wzrostem inflacji bliskiej 16 proc., a tym samym znacznym wzrostem kosztów utrzymania rodzin.

autor: Łukasz Pawłowski