Broszura ma 14 stron i nosi tytuł: "Poradnik dla obywateli Ukrainy dotyczący organizacji sprzeciwu wobec marionetkowego rządu w Kijowie". Zawiera szczegółowe porady dotyczące sabotażu pracy organów państwowych w praktycznie wszystkich dziedzinach. HUR opublikował jej obszerne fragmenty w Telegramie.

Reklama

"Praktyczne porady" dotyczące sabotażu

HUR podkreśla, że poradnik przepełniony jest pełną nienawiści pogardą, stawiającą w negatywnym świetle wszystko co ukraińskie. Znaleźć w nim można sformułowania takie jak: "wieśniacy, którzy dostali się do Kijowa, kształtują nową rzeczywistość". Padają również sformułowania: "kijowska junta", "marionetkowy rząd", "naziści" i tym podobne.

Oto garść przykładów "praktycznych porad", które mają sabotować pracę ukraińskich instytucji: - odpowiadajcie nielogicznie i w sposób zawiły, gdy ktoś zwraca się po poradę; - zwiększcie liczbę dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy; - wprowadzajcie sprawozdawczość za dzień, tydzień, miesiąc, kwartał; - piszcie w każdej sprawie tak dużo jak się da do różnych instytucji i instancji; - zużywajcie więcej leków i materiałów opatrunkowych, niż jest to potrzebne; - dyskredytujcie najbardziej wydajnych pracowników; publicznie róbcie im wymówki; - najmniej efektywnych nagradzajcie, dawajcie niezasłużone wolne dni i urlopy; - podczas przyuczania nowych pracowników komplikujcie im pracę, jak się da, obciążajcie ich dodatkowymi, niepotrzebnymi czynnościami, które odciągają ich od właściwych zadań; - nie zamawiajcie materiałów niezbędnych do pracy aż do całkowitego wyczerpania - brak papieru czy tonera w drukarce wstrzymuje cały proces pracy; - określając priorytety zaczynajcie od zadań drugorzędnych; - najbardziej wydajnym pracownikom wydawajcie najgorszy sprzęt i materiały; - zatwierdzajcie wykonanie poleceń, które nie zostały wykonane; - organizujcie jak najwięcej niepotrzebnych spotkań i powtarzajcie je.