Veklury stosuje się u dorosłych i młodzieży z zapaleniem płuc wymagającym podawania dodatkowego tlenu. Lek można również stosować u osób dorosłych, które nie wymagają dodatkowego tlenu, a u których występuje zwiększone ryzyko ciężkiego rozwoju Covid-19.

Reklama

Warunkowe pozwolenie

Lek Veklury otrzymał warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2020 roku, które zostało ostatnio odnowione w marcu 2022 roku.

Pełne pozwolenie

Jest to pierwszy lek na Covid-19, dla którego EMA zaleciła pełne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Z Brukseli Łukasz Osiński