W środę w Birmingham w Wielkiej Brytanii skończyła się obradująca od soboty coroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W posiedzeniu brał udział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który w 2022 r. pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego OBWE.

Reklama

Polska rezolucja przyjęta jednogłośnie

Polska była jednym z krajów, które zgłaszały na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE projekt rezolucji. Jak poinformowała PAP szefowa polskiej delegacji Barbara Bartuś (PiS), w środę polska rezolucja została przyjęta jako integralna część deklaracji kończącej sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Reklama

Ta sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE była wielkim sukcesem Polski i polskiej delegacji. Projekt rezolucji spotkał się z dużym uznaniem; rezolucja została przyjęta jednogłośnie w całości - powiedziała PAP Bartuś.

Z kolei inny członek polskiej delegacji, Radosław Fogiel (PiS), wskazał, że przyjęta rezolucja potępia ataki na ludność cywilną, ale też przemoc seksualną, handel ludźmi.

Dotyczy spraw uniwersalnych, ale one wszystkie mają związek dzisiaj ze zbrodniami, których Rosja dokonuje na Ukrainie - zaznaczył polityk PiS.

W tekście przedstawionym przez polską delegację podkreślono wagę wymiaru ludzkiego jako narzędzia do wzmocnienia ochrony praw człowieka i instytucji demokratycznych.

Raporty OBWE o Ukrainie

Raporty OBWE potwierdzają, że wojska rosyjskie dopuszczają się na Ukrainie jawnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, co przyczynia się do coraz bardziej tragicznych skutków tej agresji dla ludności - zaznaczono.

Dodano, że rosyjskie ataki wymierzone w ludność i cele cywilne doprowadziły do kilkumilionowej fali uchodźców - głównie kobiet i dzieci - co wywołało kryzys humanitarny. Uzupełniono, że uchodźcy mogą być też wykorzystywani przez przestępców zajmujących się handlem ludźmi.

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE stanowczo potępia więc rosyjską agresję, brutalne ataki na cywilów, a także przestępstwa seksualne, w tym gwałty - czytamy w rezolucji przygotowanej przez polskich delegatów.

Wzywamy wszystkie państwa członkowskie, by stosowały się do wytycznych OBWE w zakresie ludzkiego wymiaru bezpieczeństwa oraz wspierały i chroniły ukraińskich uchodźców, by nie padły ofiarami handlu ludźmi - napisano dalej.

Waga dowodów o zbrodniach Rosji

W tekście podkreślono też wagę zbierania przez organy OBWE dowodów możliwych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i innych naruszeń prawa międzynarodowego, na potrzeby dalszych procesów.

Jak podało wcześniej Centrum Informacyjne Sejmu, delegację Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE reprezentowali - oprócz Bartuś i Fogla - posłowie: Agnieszka Pomaska (KO, wiceprzewodnicząca delegacji), a także Joanna Lichocka (PiS) oraz Rafał Adamczyk (PiS); w sesji brał również udział senator Grzegorz Bierecki (PiS).

Autorzy: Rafał Białkowski, Jerzy Adamiak